WORKS
Adventures of Carancal: The Tiny Hero (Book 1)
Adventures of Carancal: Carancal against the dynamite pirates (Book 5)
Modern Legend: The Legend of the Sour Sop
Modern Legend: The Legend of the Frog
Reckless Bus
Ang Bundok na Nagmahal sa Ibon
Aurelio Tolentino
Ayokong Pumasok Sa Paaralan
Batang Ayaw Gumising
Batang Walang Buhok
Batibot - Elepahs
Batibot - Pakaskas
Batibot - Pamilya Ismid
Ang Pambihirang Buhok ni Lola
Colors - Mga Paboritong Kulay ni Kris
Dagat sa Kama ni Troy
Dagohoy
Dalawang Bayani ng Bansa
Dalawang Haring Siga
Adventures of Carancal: Carancal Conquers the Earthquake (Book 2)
Adventures of Carancal: Carancal fights the wind (Book 6)
Modern Legend: Legend of the Papaya
Guido's Birthday
Ema The Fairy And The Three Brats
Ginto ng mga Igorot
Graindell
Gusto ko ng Pansit Ngayon
Ibong Adarna
Islam - Paano Lumaganap ang Islam sa Pilipinas
Josefa Llanes Escoda
Juan Tamad
Kagilagilalas na Kahon
Kaibigan ng Dilim
Mga Kutitap ng Pagasa
Ang Makapangyarihang Kyutiks Ni Mama
Sina Linggit Laban Sa Barakuda
Lolo Uban - Ang Batang Natutong Gumising ng Maaga
Lolo Uban - Ang Batang Marunong Gumalang
Adventures of Carancal: Carancal under the Sea (Book 3)
Adventures of Carancal: Carancal versus the lightning (Book 7)
Modern Legend: Legend of the Shark
The First Monkey
The Legend of Mango
Lolo uban - Ang Batang Natutong Magpakumbaba
Lolo uban - Ang Batang Natutong Magsabi ng Totoo
Lolo uban - Ang Batang Natutong Magtipid
Lolo uban - Ang Batang Natutong Maging Matapang
Lolo uban - Ang Batang Natutong Sumunod sa Magulang
The Boy Who Lost a Father and Found the Sun
Lu-sung, May-i at Sulu
Maria Cacao - Ang Diwata ng Cebu
Mariang Makiling
Melchora Aquino
Mga Anak ng Araw - Bakit Iba-iba ang Kulay ng mga Lahi
Minokawa - The Origin of Eclipse
Nagsasabi na si Patpat
Lolo Uban - Ang Batang Natutong Magkusa Sa Paggawa
Adventures of Carancal: Carancal against the Underground Spirits (Book 4)
Modern Legend: The Legend of the Custard Apple
The Legend Of The Rainbow
12 Christmas Stories
The Legend of the Lizard
Pag-aalsa sa Cavite - Bakit Binitay sina Padre Gomez, Burgos at Zamora?
Pasan ko si Bunso
Patrolman Ngiyaw
Batibot - Ang Patsotsay na Lisa ang Pakpak
Ang Prinsipeng Ayaw Maligo
Ang Pulang Laso - Ito Ba'y Para sa Babae o Para sa Lalaki?
Sarap Pumasok sa Paaralan
Si Paula Oink Oink
Si Tiktaktok at Pikpakbum
Tiktipaklong
Ang Unang Baboy sa Langit
Nasaan ang Tsinelas Ko?
Okaka-Okaka - Ang Batang Palaka
Sina Dosol at Mokopoy - Sa Paanan ng Bundok Pinatubo
BACK TO TOP